zmena videosúboru do iného videosúboru s inou koncovkou

zmena videosúboru do iného videosúboru s inou koncovkou