Počítačom podporované laboratórium - BIO, FYZ, MAT

13.02.2012 15:41

Systém Vernier

program + návod na obsluhu prístroja stiahnuť tu

príklady experimentov

https://www.vernier.cz/experimenty/prehled/oblast/video

https://www.vernier.cz/video/studium-pohybu-skakajiciho-mice

https://www.pmsdelta.sk/vernier/senzory/specialne-senzory

https://www.pmsdelta.sk/vzdelavanie/pouzivanie-softveru-logger-pro-3

https://server.gphmi.sk/~spisakov/vernier/Vernier_Promo.pdf  ..ukazka

https://www.vernier.cz/experimenty/bwv/index.php

https://www.vernier.cz/podpora/prehled#loggerprotrial

 

Systém COACH

https://www.ddp.fmph.uniba.sk/~demkanin/CoachWebII/CoachUvod.htm

https://physedu.science.upjs.sk/ipcoach_webstranka/stiahnutie.htm

https://web.tuke.sk/feikf/Coach.pdf

https://web.tuke.sk/feikf/Coach.pdf

Fotogaléria: Počítačom podporované laboratórium