úloha A3 + príklady

06.02.2012 16:47

A3: Vytvorte krátky videozáznam využiteľný vo vzdelávaní. Videosúbor s maximálnou veľkosťou 1MB uložte na server pod názvom: A3_priezvisko.wmv

moje rady:

- na natáčanie videa použite videokameru, digitálny fotoaparát, príp. mobilný telefón

- do videa môžete vložiť aj fotky (ale video nesmie byť zložené iba z fotiek)

- videozáznam musí byť využiteľný vo vzdelávaní, resp. aby malo video nejakú myšlienku

- dľžka videa stačí na 2-5 minút

- veľkosť je obmedzená na 1MB (nastavíte, keď ukladáte/exportujete video pri finálnom ukladaní)

- použite titulky (komentujte slovne, čo sa na obrazovke robí) Vhodné komentáre dajú videu ešte lepší obsahový rozmer

príklady na stiahnutie  ( ...od frekventantov)

ďalšie linky:  (môže to vyzerať aj takto)

video_01 

video_02

video_03

video_04

video_05

video_06

Ak sa rozhodnete robiť niečo také ako je video 04, 05, 06

- nestiahnite celé video z internetu

- kľudne sa pri písaní, vyrábaní môžete dať natočiť a potom to zostrihať, pridať hudbu, titulky a pod.