Úloha A4 + príklady

06.02.2012 16:35

A4: Vytvorte prípravu pre učiteľa na vzdelávaciu aktivitu s využitím interaktívnej tabule. Textový súbor s prípravou uložte na server pod názvom: A4_priezvisko.docx

moje rady:

- musí to byť príprava (ročník, názov hodiny, ciel)

- použite PrtScr z programu Flow!Works, resp. iného programu s príkladmi

 

príklady cvičení:

  • popis obrázkov z internetu
  • popis obrázkov vložených do interaktívnej tabule
  • osemsmerovka
  • krúžkovanie/zvýrazňovanie správnych odpovedí
  • párovanie obrázku a textu
  • doplňovačka/doplňovanie viet, pri opakovaní, pri vysvetľovaní nového učiva
  • oprava chýb v diktáte
  • export poznámok z interaktívnej tabule (.pdf, PowerPoint) a vytlačenie ich žiakom

žiadne zložité iné veci s interaktívnou tabuľou nie sú potrebné. Ďalšie veci sa naučíte v 3.module

príklad_01

príklad_02
príklad_03 biológia práca

príklad_04  pre 1.st ZŠ

príklad_05 (toto nemusíte robiť)