úloha A5 + príklady

11.02.2012 17:02

On-line aktivita A5 (humanitné predmety)

Vyhľadajte na slovenskej stránke geocachingu https://www.geocaching.sk tri zaujímavé skrýše v okolí vášho pôsobiska. Stručne opíšte zameranie skýš. Opis skrýš uložte na server pod názvom: A5_priezvisko.docx.

BONUS: Ak nejakú skrýšu nájdete, spravte z nej fotodokumentáciu a priložte foto

príklad pre inšpiráciu

 

On-line aktivita A5 (prírodovedné predmety)

Spracujte návod na konkrétny experiment pre demonštrovanie vybraného javu vo vašom predmete, pri ktorom budete snímať veličiny pomocou počítača. Návod má obsahovať ciele experimentu, pomôcky, priebeh realizácie a výklad učiteľa. Návod na experiment uložte na server pod názvom: A5_priezvisko.docx

príklad pre inšpiráciu 1

príklad pre inšpiráciu 2