Vyberte si modul a deň školenia vľavo

<<<<<<<<<

Anketa

Ktorý deň z 2. modulu bol pre Vás najzaujímavejší a najpodnetnejší?

1. deň (fotografia a zvuk) (44)
29%

2. deň (video a interaktívna tabuľa) (69)
45%

3. deň (hlasovacie zariadenie, tablet, mikroskop, GPS ...) (39)
26%

Celkový počet hlasov: 152