Úloha A6 + príklady

11.02.2012 17:03

A6: pracujte vaše osobné zamyslenie sa nad významom modernej didaktickej techniky v práci učiteľa a pri modernizácii vzdelávacieho procesu na vašej škole. Úvahu vo forme textového dokumentu (približne jedna strana A4) uložte na server pod názvom: A6_priezvisko.docx.

Do svojho zamyslenia nevkladajte iba opísané texty z internetu alebo z knihy. Dajte tam aj vlastné myšlienky.

Môžete si pomôcť nasledovnými otázkami:

Fotoaparát, videokamera

- Aké technické prostriedky som používal pred školením?

- Bolo toto využívanie plnohodnotné?

- Pri akých príležitostiach ich využívam?

- Budem tieto prostriedky využívať ešte viac? prečo?

- Využívali ste spracovanie fotografií a videa? Akým spôsobom? Ak nie, aké výhody vidíte v ich využívaní?

Interaktívna tabuľa

- Prečo ju nemám v triede? Plánuje sa rozšíriť počet IT na školu?

- Aké argumenty použijem u riaditeľa, aby mi túto pomôcku zakúpil práve do mojej triedy.

- Ak ju mám v triede využívam ju? Ako? Pomáha mi to vo vyučovacom procese?

Hlasovacie zariadenie E-Click / hlasovanie cez PC / hlasovanie cez formulár Google

- je spätná väzba potrebná, prečo? aký druh spätnej väzby z hore uvedených použijem?

Pri akej príležitosti využijete hľadanie pokladov (cache)?

Je to Vaši zamyslenie, tak sa naň podpíšte :-)

Príklad_01

Príklad_02