Miroslava Belaňová

sanitka biela.jpg

Prvá pomoc - doplňovacie cvičenie


Doplň chýbajúce slová alebo čísla do prázdnych políčok. Ak nevieš, klikni na tlačidlo rozbaliť a zobrazí sa ti roletka s možnosťami. Nakoniec stlač Skontroluj a zistíš koľko % si získal.
Na ľavej strane je vložený text, ktorý ti pripomenie, čo všetko treba nahlásiť, ak voláme odbornú lekársku pomoc .

Význam a privolanie prvej pomoci


privolanie 1. pomoci.jpg

PREČO MÁM VEDIEŤ POSKYTNÚŤ PRVÚ POMOC?
Ak to dokážem, môžem v budúcnosti
zachrániť to najcennejšie
ĽUDSKÝ ŽIVOT.

Privolanie RZP – Čo treba nahlásiť ?:
-svoje meno a číslo telefónu
-miesto nehody
-čo sa stalo
-druh poranenia/nedýcha, krváca, zlomenina.../
-počet zranených ich pohlavie a vek
-pohlavie a približný vek
-nikdy neskladajte telefón ako prvý
/čakajte na doplňujúce otázky dispečera/
pomoc je súbor jednoduchých úkonov, ktoré môžme poskytnúť a pri náhlom poškodení .
Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom .
Prvá pomoc vedie k života .
Prvú pomoc je povinný poskytnúť osobe, ktorá je v nebezpečensve smrti alebo prejavuje vážne poruchy zdravia občan, tak aby neohrozil svoju bezpečnosť.
Odbornú pomoc privoláme na číslo .
Skratka pre Rýchlu zdravotnú pomoc je .
Skratka pre Lekársku službu prvej pomoci je .