záverečná práca

www.modernizaciavzdelavania.sk  -->  záverečné práce frekventanta

 

Frekventanti absolvujú dištančnou formou seminár k záverečnej práci v rozsahu 10 hodín. Tento seminar absolvujú frekventanti formou naštudovania nižšie uvedených dokumentov. Obsah seminára je rozdelený do týchto častí:

 

Pre konzultaciu zaverečnej prace frekventanti môžu dalej využit priame konzultacie so mnou :-) .